Demenskunskap

Människor glömmer vad du sa.
Människor glömmer vad du gjorde.
Men människor kommer aldrig att glömma hur du fick dem att känna.

Demenskunskap

Ellas hemtjänst förbättrar och behåller livskvaliteten för den demensdrabbade och deras familjer.

Demens är en fysisk förändring i hjärnan som orsakar en betydande minskning av mentala funktioner. En vanlig form av demens är Alzheimers, en allvarlig sjukdom som förstör hjärncellerna. Den orsakar minnesförlust och förvirring. Denna sjukdom kallas även för de ”anhörigas sjukdom”.

Vi på Ellas hemtjänst har stor kunskap och lång erfarenhet för att kunna hjälpa och stödja dig som anhörig. Vi erbjuder ett första möte med anhöriga om som så önskas. Vi tror att ett nära samarbete med dig som anhörig är betydelsefullt och i många fall avgörande för att lyckas fullt ut.

Vi kommer både ha tid och engagemang att svara på dina frågor och stilla din oro.

Alla medarbetare är utbildade i demenskunskap på Silviahemmet.

Hur väljer du Ellas Hemtjänst?

 1. Kontakta Farsta stadsdel och biståndshandläggare

  Om du som kund eller anhörig ska välja hemtjänst så kontaktar du Farsta stadsdel och biståndsenheten på 08-50818000 eller Äldre direkt på 08-806565.

 2. Ett första möte

  Vi erbjuder alltid ett första möte där Patrik och eller Ella träffar dig som kund. Tillsammans går vi igenom dina beviljade insatser och lägger upp en preliminär plan. Du får en kontaktman som ansvarar för dina beviljade insatser.

 3. Genomförandeplan

  Inom två veckor så gör vi en genomförandeplan efter dina önskemål.
  Om du som kund vill ändra på något så pratar du direkt med din kontaktman, så ändrar vi.

Läs vår kvalitetsobservationsrapport

Hur kan vi hjälpa er?

Ring oss på 08-604 10 06 eller fyll i formuläret nedan.