Kontaktmannaskap

Vi glömmer aldrig att det är du som bestämmer över dina rutiner och liv.

Kontaktmannaskap

På Ellas hemtjänst arbetar vi med kontaktmannaskap. Det är för att Du som kund respektive anhörig ska känna dig trygg.

Din kontaktman är utvald efter dina önskemål och behov. Det är viktigt att personkemin stämmer och att du känner förtroende för din kontaktman. Det är den medarbetaren som besöker dig och hjälper dig med det du behöver.

Kontaktmannen är ansvarig för att dina beviljade insatser blir utförda samt vara till hands när du behöver kontakta vårdcentralen, dagverksamhet eller rehab. Som kontaktman strävar vi efter en god dialog och samarbete med anhöriga.

Kontinuitet är viktigt för oss på Ellas hemtjänst. Du ska inte behöva upprepa för nya personer varje dag hur du vill ha din säng bäddad.

Vi glömmer aldrig att det är du som bestämmer över dina rutiner och liv. Vi ska inte förändra något utan förbättra och behålla dina egna förmågor och livskvalitet.

Hur väljer du Ellas Hemtjänst?

 1. Kontakta Farsta stadsdel och biståndshandläggare

  Om du som kund eller anhörig ska välja hemtjänst så kontaktar du Farsta stadsdel och biståndsenheten på 08-50818000 eller Äldre direkt på 08-806565.

 2. Ett första möte

  Vi erbjuder alltid ett första möte där Patrik och eller Ella träffar dig som kund. Tillsammans går vi igenom dina beviljade insatser och lägger upp en preliminär plan. Du får en kontaktman som ansvarar för dina beviljade insatser.

 3. Genomförandeplan

  Inom två veckor så gör vi en genomförandeplan efter dina önskemål.
  Om du som kund vill ändra på något så pratar du direkt med din kontaktman, så ändrar vi.

Läs vår kvalitetsobservationsrapport

Hur kan vi hjälpa er?

Ring oss på 08-604 10 06 eller fyll i formuläret nedan.