Kvalitet

Med stort engagemang och välutbildade medarbetare är alltid kunden i centrum.

Kvalitet

Vi har hög kvalitet på Ellas hemtjänst. Med stort engagemang och välutbildade medarbetare är alltid kunden i centrum. Med flexibilitet vill vi underlätta din vardag så att din dag blir som du har tänkt dig.

*Våra kunder vet alltid när vi kommer, vad vi ska göra och vem som kommer *
Med detta menar vi att kunden bestämmer över hur sin vardag ska se ut, *vill Kalle duscha på söndagar så får han det*

På Ellas hemtjänst så arbetar vi med kontaktmannaskap. Detta innebär att samtliga medarbetare har sina fasta kunder vilket medför en väldigt hög kontinuitet. Medarbetarna planerar tillsammans med sina kunder hur insatserna ska utföras. Vi tror att genom att ge medarbetarna frihet att själva bestämma över sitt arbetspass gör att arbetet känns mera stimulerande och utvecklande. Medarbetarna känner sig delaktiga i sitt arbete.

Både Patrik och Ella är ute och arbetar dagligen vilket gör att kvaliteten hela tiden efterlevs. Vårt närvarande ledarskap medför att medarbetarna känner sig trygga. Vårt sätt att arbetsleda är en framgångsfaktor som är uppskattat av medarbetarna.

Läs vår kvalitetsobservationsrapport

Hur kan vi hjälpa er?

Ring oss på 08-604 10 06 eller fyll i formuläret nedan.